A kiskereskedelmi szektor környezettudatosságának és növelése a konvergencia régiókban projektről

A projekt során a kiskereskedelemi ágazatban a zöld- és kék gazdaság, a környezetvédelem és a környezettudatosság témakörében feldolgozásra kerülő kérdőívek eredményeképpen olyan megoldási javaslatok kerülnek kidolgozásra az ágazati szektor számára, melyek a fenntartható fejlődés mellett szolgálják a környezetvédelem ügyét is. Az eredmények bemutatásra kerülnek a projekt önálló honlapján kívül workshopokon, rendezvényeken, valamint médiamegjelenésekben is, emellett egy vállalkozás esetében pilot jelleggel kipróbálásra kerülnek azon javaslatok, melyeket az elkészült tanulmány lehetséges kezelési módszerként megfogalmaz. Azon 20 munkáltató, aki részt vesz a kutatási fázisban javaslatcsomagot kap, amely segítségével környezetbarát módon növelheti hatékonyságát.

A nagykereskedelmi szektor környezettudatosságának felmérése és növelése a konvergencia régiókban projektről

A projekt során a nagykereskedelemi ágazat szereplőire fókuszálva a környezettudatosság témakörében feldolgozásra kerülő kérdőívek eredményeképpen olyan megoldási javaslatok kerülnek kidolgozásra az ágazati szektor számára, melyek a fenntartható fejlődés irányát mutatják meg. Azon 20 munkáltató, aki részt vesz a kutatási fázisban javaslatcsomagot kap, amely segítségével környezetbarát módon növelheti hatékonyságát.

A két projektben kitűzött célok

A projektek célja a konvergencia régiók egészén megjelenő, a kis- és nagykereskedelmi ágazatban működő vállalkozások, illetve a munkavállalói kör feltérképezését követően a kis- és nagykereskedelemi ágazat számára a zöld- és kék gazdaság, a környezetvédelem és a környezettudatosság témakörében olyan megoldási javaslatok kidolgozása, melyek a fenntartható fejlődés mellett szolgálják a környezetvédelem ügyét is. Kitűzött cél az olyan tevékenységek megvalósításának támogatása, melyek hatékonyan hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók, vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelősségvállalásuk erősítéséhez és szolgáltató szerepének növeléséhez.

PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA RÖVIDEN

  • a projekt céljához illeszkedő adatgyűjtés: a projekt első szakaszában elkészítésre kerülő kérdőívek segítségével felmérés (20 munkáltatóval és 50 munkavállalóval)
  • a begyűjtött adatok alapján egy elemző tanulmány elkészítése
  • a tanulmány értékelése során megoldási javaslatok kidolgozása a bemutatásra kerülő problémákkal szemben
  • kiértékelés és javaslatcsomag a problémák feldolgozását segítően
  • tájékoztató és szemléletformáló rendezvények, valamint aktív médiakampány a projekt és annak eredményeinek bemutatásáról
  • bárki számára elérhető önálló honlap, ahol elérhetővé válnak a módszertani fejlesztések és javaslatok
  • kísérleti (pilot) projekt megvalósítása

KÍSÉRLETI (PILOT) PROJEKT

A projektek részeként a kérdőívekből begyűjtött adatokok alapuló elkészült tanulmány alapján felmérésre kerül egy munkáltató, akinél a lehetséges, a tanulmány alapján tett javaslatok bevezetése kerül megvizsgálásra. A kijelölt szakértők elvégzik, illetve azt követően mérik, ellenőrzik a pilot vállalat eredményeit, a bevezetett intézkedések hatásait a gazdaság teljesítményére, egyéb paramétereire. A pilot program lebonyolítását követően a bevezetésről, annak eredményeiről és tapasztalatairól összegző tanulmány készül.